Sołectwo Wólka Wiciejowska - pow. 149,38 ha

SOŁECTWO WÓLKA WICIEJOWSKA

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Janusz Romanowski

Halina Materka  - Przewodnicząca
Hanna Chudewiak
Janusz Pechcin