Sołectwo Woźbin - pow. 187,73 ha

SOŁECTWO WOŹBIN

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Przemysław Steć

Hanna Wójcik – Przewodnicząca

Przemysław Mistewicz

Teresa Steć