Sołectwo Wiciejów - pow.315,09 ha

SOŁECTWO WICIEJÓW

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Bolesław Zychowicz

Zygmunt Boruta – Przewodniczący

Teresa Pawłowska

Jan Ciemerych