Sołectwo Tyborów - pow.256,32 ha

SOŁECTWO TYBORÓW

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Iwona Wąsak

Adam Suchodoła – Przewodniczący

Justyna Tkacz

Leszek Bieniek