Sołectwo Skupie - pow. 375,79 ha

SOŁECTWO SKUPIE

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Piotr Sadowski

Paweł Abramowski – Przewodniczący

Krzysztof Kaczorek

Wiesław Komorek