Sołectwo Skwarne - pow.127,06 ha

SOŁECTWO SKWARNE

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Ryszard Skorys

Maria Głowacka – Przewodnicząca

Paweł Szewczyk

Robert Boguszewski