Sołectwo Rudnik - pow. 570,78 ha ( w tym lasy)

SOŁECTWO RUDNIK

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Jan Uchman

Danuta Zych – Przewodnicząca

Roman Mistewicz

Jan Nojszewski