Sołectwo Rososz - po. 153,96 ha

SOŁECTWO ROSOSZ

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Marzena Supieta           

Wanda Wąsowska – Przewodnicząca

Teresa Gomulska

Sylwester Supieta

SOŁECTWO KICZKI PIERWSZE