Sołectwo Posiadały - pow. 606,33 ha

SOŁECTWO POSIADAŁY

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Katarzyna Ositek

Mirosław Kowalik – Przewodniczący

Marek Zgódka

Patryk Wójcik

SOŁECTWO TYBORÓW