Sołectwo Podciernie - pow.311,75 ha

SOŁECTWO PODCIERNIE

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Elżbieta Bajszczak          

Andrzej Sekular – Przewodniczący

Waldemar Cabaj

Kazimiera Kozik