Sołectwo Pełczanka - pow. 444,17

SOŁECTWO PEŁCZANKA

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Zofia Redek

Mirosław Walas - Przewodniczący

Piotr Marczuk

Kinga Jackiewicz