Sołectwo Piaseczno - pow. 404,17 ha

SOŁECTWO PIASECZNO

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Marek Branicki

Marta Ositek – Przewodnicząca

Zbigniew Rolf

Jan Ositek