Sołectwo Mienia - pow. 3030,21 ha

SOŁECTWO MIENIA

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Emilia Wąsowska          

Adam Kuć - Przewodniczący

Zofia Saganowska

Jadwiga Sawosz