Sołectwo Kiczki Drugie - pow.588,97 ha

SOŁECTWO KICZKI DRUGIE

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Hanna Luba      

Marek Ciechański – Przewodniczący

Agata Kieliszczyk

Magdalena Osińska