Sołectwo Kiczki Pierwsze - pow.59,097 ha

SOŁECTWO KICZKI PIERWSZE

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Bogusława Kieliszczyk

Krzysztof Janicki – Przewodniczący

Beata Adamiec

Urszula Szydlik