Sołectwo Huta Kuflewska - pow. 374,78ha

SOŁECTWO HUTA KUFLEWSKA

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Andrzej Uchman            

Anna Stelmaszczyk - Przewodnicząca

Kamil Dziugieł

Adam Podrudzki
Paweł Kowalczyk