Sołectwo Cegłów I - powierzchnia  399,44 ha

SOŁECTWO CEGŁÓW I

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Sylwester Kielak

Aneta Kuźma – Przewodnicząca

Sławomir Olszewski

Jan Majewski
Piotr Juszkiewicz

Andrzej Aniszewski

 

 

Sołectwo Cegłów II - powierzchnia 367,44 ha

SOŁECTWO CEGŁÓW II

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Grażyna Drabarek

Witold Kowalik
Jan Kaczorek
Krzysztof Kaska   - Przewodniczący
Damian Kacprowicz
Bogdan Mućko