Samodziely Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie
Pl. Anny Jagiellonki 17, 05-319 Cegłów

KRS: 0000052216,
 NIP: 8221903503, REGON: 711652235)

tel. (25) 757-01-22

Kierownik Agnieszka Gałązka

czynny 7.30 - 18.00
pobieranie materiałów do badania: poniedziałki i czwartki 7.30 - 10.00