1. ZESPÓŁ SZKOLNY W CEGŁOWIE
                                                                  
 Dyrektor - mgr. Emilia Kowalczyk-Rumak

        1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Cegłowie im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa

    ul. Poprzeczna 27, 05-319 Cegłów        tel / fax (25) 757 01 79

      2) Publiczne Przedszkole w Cegłowie im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa

    ul. Stanisława Rżysko 6, 05-319 Cegłów    tel. (25) 757 08 86

     3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Cegłowie im.  Bohaterskich Harcerzy Cegłowa filia w Piasecznie (klasy I - III)

    Piaseczno 152, 05-319 Cegłów tel. (25) 757 81 81

    4) Publiczne Przedszkole w Cegłowie im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa filia w Piasecznie

    Piaseczno 152, 05-319 Cegłów tel. (25) 757 81 81

    www.zsceglow.pl       zsceglow@interia.eu     zespolszkolny@op.pl

Placówki oświatowe nie będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Cegłów

 

3. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w WICIEJOWIE
    Organ prowadzący: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wiciejów i Okolice

    Wiciejów 21, 05-319 Cegłów            tel. (25) 757 01 80

    www.pspwiciejow.pl       pspwiciejow@op.pl

 

4. "W STUMILOWYM LESIE" - niepubliczny punkt przedszkolny
    Organ prowadzący: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wiciejów i Okolice

    Wiciejów 21, 05-319 Cegłów        tel. (25) 757-01-80

 

5. "MAŁE PRZEDSZKOLE W PODCIERNIU" - niepubliczny punkt przedszkolny
    Organ prowadzący: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolic

    Podciernie 182, 05-319 Cegłów    tel. 503 680 314

6. "KRAINA BAJEK" - niepubliczne przedszkole 
     Organ prowadzący - Ilona Juszczak

     ul. Widok 6, 05-319 Cegłów         tel. 692 018 746