Redaktor i administrator: Radosław Krążała

email: r.krazala@ceglow.pl

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy Cegłów    

ul. T. Kościuszki 4

05-319 Cegłów

tel. 25 759 59 48

fax.  25 759 59 38