Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Posiadałach

CPV:
45.44.30.00-4; 45.32.00.00-6; 45.31.00.00-3; 45.31.10.00-0; 45.31.60.00-5

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30 listopada 2016r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
Kancelaria Ogólna - parter


Oferty można składać do:
2016-08-08 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-08-08 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 80pkt.
okres gwarancji - 20pkt


Wadium:
8500,00zł (osiem tysięcy pięćset)

Uwagi:
Zadanie realizowane ze środków Programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Firmy uczestniczące