Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Cegłów

CPV:
60112000-6

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30 czerwca 2017

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
Kancelaria Ogólna - parter


Oferty można składać do:
2016-08-03 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-08-03 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 80pkt.
Wiek taboru - 20pkt.


Wadium:
3500,00zł (trzy tysiące )

Uwagi:


Firmy uczestniczące