Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Utwardzenie terenów w Gminie Cegłów

CPV:
45.23.32.26-9

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30 listopada 2016r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
kancelaria ogólna


Oferty można składać do:
2016-07-20 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-07-20 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 80pkt
okres gwarancji - 20pkt


Wadium:
4 000,00zł (cztery tysiące)

Uwagi:


Firmy uczestniczące