Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Budowa wodociągu Skupie-Wola Stanisławowska oraz budowa przejścia poprzecznego sieci wodociągowej przez linię kolejową nr 2 Warszawa-Terespol

CPV:
45111200-0; 45231300-8

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30/11/2016r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
biuro podawcze


Oferty można składać do:
2016-07-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-07-25 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząde Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 90pkt.
Okres gwarancji - 10pkt.


Wadium:
10 000,00zł (dziesięć tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące