Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Wykonanie ścieżki edukacyjnej w Parku edukacyjnym poęć zmysłow małego odkrywcy w Cegłowie

CPV:
45.11.27.10-5; 45.11.27.11-2; 45.11.27.23-9

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30 września 2016r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłow
05-319 Cegłów
ul. Kościuszki 4
biuro podawcze


Oferty można składać do:
2016-07-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-07-05 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłow
05-319 Cegłów
ul. Kościuszki 4
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 70%
okres gwarancji na nasadzenia roślinne i trawnik - 20%
okres gwarancji na pomoce naukowe - 10%


Wadium:
4000,00zł (cztery tysiące)

Uwagi:


Firmy uczestniczące