Wybory uzupełnające do Senatu R.P. odbędą sie 7 września 2014r.
Zgłaszanie kandydatów na senatora do 29 lipca 2014r do godz. 24.00.

Zgłaszanie kandydatów do pracyw Obwodowych Komisjach Wyborczych do 15 sierpnia 2014r.