Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
wykonanie zgodnie z projektem ścieżki edukacyjnej na terenie Parku edukacyjnego pięć zmysłów małego odkrywcy w Cegłowie na działce o numerze ewidencyjnym 543/1

CPV:
45.11.27.10-5; 45.11.27.11-2; 45.11.23-9

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30 września 2016r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
biuro podawcze


Oferty można składać do:
2016-06-16 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-06-16 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 70pkt.
okres gwarancji - 30pkt


Wadium:
4000,00zł (cztery tysiace)

Uwagi:


Firmy uczestniczące