Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi gminnej Piaseczno-Skupie nr 220110W

CPV:
45.23.32.23-8; 45.23.32.20-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30 września 2016r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
biuro podawcze


Oferty można składać do:
2016-06-07 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-06-07 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 80pkt.
okres gwarancji - 20pkt.


Wadium:
30 000,00zł (trzydzieści tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące