Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi dojazdowej nr 220104W Mienia-Posiadały

CPV:
45.23.32.12-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
30 września 2014r.

Osoba odpowiedzialna:
Mirosław Gąsiorowski

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1.


Oferty można składać do:
2014-07-10 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-07-10 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
10 000,00zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące