Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
odbiór i transport do ZUO Siedle odpadów o kodzie 19 08 01

CPV:
90.51.10.00-2

Tryb zamówienia:
zapytanie ofertowe

Warunki:


Termin realizacji:
do 31 grudnia 2017r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
biuro podawcze


Oferty można składać do:
2016-05-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-05-19 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 5


Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące