Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych zawierających azbest z terenu Gminy Cegłów

CPV:
45.26.26.60-5

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 30 000euro

Warunki:


Termin realizacji:
od 01.08.2016r. do 16.09.2016r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
biuro podawcze


Oferty można składać do:
2016-05-18 godz: 09:15

Otwarcie ofert:
2016-05-18 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące