Zamawiający:
Gmina Cergłów

Tytuł przetargu:
Mechaniczno-chemiczne usuwanie barszczu Sosnkowskiego z terenów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Cegłów

CPV:
77.31.20.00-1, 77-31-21.00-1Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2016-05-13 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-05-13 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 95%
termin wykonania pierwszej części - 5%


Wadium:
3000,00zł (trzy tysiące)


Uwagi:


Firmy uczestniczące