Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa dróg w miejscowości Cegłów

CPV:
45.23.32.23-8; 45.23.32.20-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
29 lipca 2016r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
Kancelaria Ogólna


Oferty można składać do:
2016-04-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-04-28 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 80pkt.
okre gwarancji - 20pkt


Wadium:
3500,00zł (trzy tysiące pięćset)

Uwagi:


Firmy uczestniczące