Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Utwardzenie terenu w Parku edukacyjnympięć zmysłówmałego odkrywcyw Cegłowie

CPV:
45.11.20.00-5; 45.12.07.00-2; 45.11.27.10-5

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
29 .07.2016r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Biuro podawcze
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4


Oferty można składać do:
2016-04-15 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-04-15 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 80pkt.
okres gwarancji - 20pkt


Wadium:
6000,00zł (sześć tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące