Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Cegłów

CPV:
90.00.00-7, 90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3, 90.53.30.00-2

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 31.12.2017r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2016-03-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-03-11 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
Sala Konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena: 80 pkt.
poziom recyklingu: 20 pkt.


Wadium:
20 000,00zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące