Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku.   

 

Wójt Gminy Cegłów informuje, że   od dnia 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie przepisy zmieniające ustawę o podatkach i opłatach lokalnych , mające wpływ na wysokość wymiaru podatku.

 

Główne zmiany to:

 

  1. Nie będą wystawiane decyzje wymiarowe przy kwocie zobowiązania nieprzekraczającej 6,10 zł (najniższy koszt doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru);

 

  1. Jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy  kwoty 100,00 zł –  podatek będzie płatny w pierwszej racie , a nie jak dotychczas w czterech ratach;

 

3.      Łączne zobowiązanie podatkowe dotyczyć będzie nie tylko kombinacji podatku od nieruchomości i podatku rolnego, lecz również podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Dotychczas były wystawiane odrębne decyzje wymiarowe na te rodzaje podatków, a od nowego roku decyzja będzie jedna;

4.      Zmiana przeliczników dla gruntów rolnych będzie miała wpływ na ilość hektarów przeliczeniowych, jak również na wysokość zobowiązania podatkowego, tj:

 

- rowy – 1 ha fiz.= 0,20 ha przeliczeniowego;

 

- grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz.= 1 ha przeliczeniowego;

 

- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz.= 0,20 ha przeliczeniowego;

           

            - grunty pod stawami zarybionymi 1 ha fiz.= 0,20 ha przeliczeniowego;

 

            - grunty, dla których nie można ustalić przelicznika 1 ha fiz. = 1 ha przeliczeniowy.