Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Cegłów

CPV:
90.00.00.00-7,
90.50.00.00-2,
90.51.20.00-9,
90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3, 90.53.30.00-2


Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 31.12.2017r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul.Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2016-02-17 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-02-17 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 80pkt.
poziom recyklingu - 20pkt.


Wadium:
20000,00zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące