Celem programu jest:
1. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej,
2. Promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
3. Umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej,
4. Zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Cegłów, którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przyznawanej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do:
1. 50% zniżki do ceny biletu wstępu (należnej opłaty) na imprezy lub zajęcia organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Cegłowie,
2. 50% zniżki w opłacie za zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizowane przez Urząd Gminy Cegłów oraz gminne jednostki organizacyjne,
3. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzinom wielodzietnym, które zobowiązały się do selektywnej zbiórki odpadów,
4. ulg, rabatów, upustów oferowanych przez podmioty, które przystąpią do Programu na podstawie umowy zawartej z Gminą Cegłów.
Kart Dużej Rodziny wydanych do końca 2015r. przez Urząd Gminy Cegłów nie trzeba wymieniać na nowe. Osoby chcące z korzystać z uprawnień zawartych w programie powinny zgłosić się do Urzędu Gminy, pok. nr 3 w celu złożenia wniosku o wydanie karty.

Po przystąpieniu do programu przedsiębiorców i instytucji lokalnych na stronie Gminy Cegłów umieszczona zostanie lista firm będących partnerami Gminy.