Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Dostawa i montaż na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cegłowie przy ulicy Dobrzyckiego 37 hali stalowej ocieplanej.

CPV:
45.22.38.00-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
31 maraca 2016r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2016-01-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-01-14 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 80pkt.
termin gwarancji - 20pkt.


Wadium:
2000,00zł (dwa tysiące)

Uwagi:


Firmy uczestniczące