Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Cegłów

CPV:
90.00.00.00-7, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
do dnia 31.12.2016

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-12-16 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-12-16 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 80
Poziom recyklingu - 20


Wadium:
10000,00 (dziesięc tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące