Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
dostawa artykułów spożywczych do palcówek oświatowych na terenie Gminy Cegłów z podziałem na 9 części

CPV:
15.80.00.00-5; 15.30.00.00-1; 15.11.00.00-2: 15.81.00.00-9; 03.14.25.00-3; 15.54.00.00-5; 15.50.00.00-3; 15.30.00.00-1; 15.22.00.00-6; 15.10.00.00-9; 15.33.11.70-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
do 31/12/2016

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-12-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-12-11 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące