Zamawiający:
GMINA CEGŁÓW

Tytuł przetargu:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 1. sieci wodociągowej Skupie-Wola Stanisławowska. 2. Przebudowa lub remont przejścia /przekroczenia wodociagu pod torami kolejowymi w Cegłowie

CPV:
71322000-1; 71320000-7

Tryb zamówienia:
Poniżej 30 000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
do 30 czerwca 2016r

Osoba odpowiedzialna:
Andrzej Boniakowski

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Cegłowie
ul. Kościuszki 4
pokój nr 1


Oferty można składać do:
2015-12-01 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-12-01 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Cegłowie
ul. Kościuszki 4
Sala Konferenczjna


Kryteria wyboru:
Cena ofertowa - 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące