Zamawiający:
Wójt Gminy Cegłów

Tytuł przetargu:
ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów

CPV:
45.32.00.00-6

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
18 grudnia 2015r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-11-27 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-11-27 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 80 %
okres gwarancji - 20%


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące