Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości wybór oferty na dostawę materiałów promocyjnych w ramach realizcji projektu "e-Cegłów - komleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w gminie Cegłów.