Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Opracowanie inwentaryzacji występowania barszczu Sosnowskiego oraz opracowania wieloletniego programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Cegłów z wyłączeniem lasów Państwowych.

CPV:


Tryb zamówienia:
poniżej 30 000euro

Warunki:


Termin realizacji:
30 września 2015r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1
mail: m.czyzewska@ceglow.pl


Oferty można składać do:
2015-09-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-09-14 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 100pkt.

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące