Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Remont zabezpieczenia podpór mostu na rzece Mienia w ciągu drogi gminnej w m. Mienia.

CPV:
45.22.11.11-3

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30.11.2015

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-09-21 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-09-21 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 90pkt.
Okres gwarancji - 10pkt


Wadium:
2000,00zł n(dwa tysiace)

Uwagi:


Firmy uczestniczące