Wójt Gminy Cegłów w trybie art 182 par.9 Kodeksu Wyborczego zwołuje pierwsze, obowiązkowe posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych na 21 maja 2014r (środa), godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Po ukonstytuowaniu się Komisji (wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego) odbędzie się obowiązkowe szkolenie Komisji.