Wójt Gmniny Cegłów Zarządzeniem Nr 344/W/2014 powołał Obwodowe Komisje Wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejszkiego