Zamawiający:
Gmina Cergłów

Tytuł przetargu:
Mechaniczno-chemiczne usuwanie barszczu Sosnkowskiego z terenów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Cegłów

CPV:
77.31.20.00-1, 77-31-21.00-1

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 30 września 2015r.(pierwsza część 6ha do 20 sierpnia 2015r.)

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-07-31 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-07-31 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 95%
termin wykonania pierwszej części - 5%


Wadium:
3000,00zł (trzy tysiące)

Uwagi:


Firmy uczestniczące