Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Usuwanie pokryć azbestowych z terenu Gminy Cegłów

CPV:
45.26.26.60-5

Tryb zamówienia:
poniżej 30000,00 euro

Warunki:


Termin realizacji:
4 września 2015r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319


Oferty można składać do:
2015-07-28 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2015-07-28 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 100pkt

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące